loading

23 tydzień zwykły DP

Do naszego Pan, Jezusa Chrystusa, który ukochał nas do końca, zanieśmy nasze modlitwy.

1. Módlmy się za Kościół, aby nigdy nie ustawał w głoszeniu Dobrej Nowiny całemu światu.

2. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby wierna Bogu, była świadectwem dla innych narodów.

3. Módlmy się za Misyjny Synod Dzieci, aby jego owoce przyczyniały się do większego poznania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

4. Módlmy się za cierpiących, aby otoczeni opieką i miłością, mogli dziękować Bogu za swoje życie.

5. Módlmy się za zmarłych animatorów misyjnych, aby Pan dał im wieczną radość u swego boku.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy nasze życie opierali zawsze na skale, którą jest Jezus Chrystus.

Panie Jezu Chryste, który wzywasz nas, abyśmy podążali za Tobą, wysłuchaj naszych próśb. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.