loading

23 tydzień zwykły DP

Stając przed obliczem Pana z uwielbieniem, przedstawmy Mu prośby w intencjach całego Kościoła i nas samych.

     Kochający Ojcze, obdarz nas swoją miłością.

1. Prosimy za pasterzy Kościoła, aby zabiegali przede wszystkim o sprawy Boże i prowadzili wszystkich wiernych do zbawienia.

     Kochający Ojcze, obdarz nas swoją miłością.

2. Prosimy za rządzących, aby w swoich działaniach i decyzjach bronili niezbywalnych praw każdego człowieka, szczególnie prawa do życia i godnego poziomu życia.

     Kochający Ojcze, obdarz nas swoją miłością.

3. Prosimy za wychowawców, katechetów i nauczycieli, aby przekazywali uczniom prawdę, dobro i piękno, a swoim stylem życia ukazywali im nieprzemijające wartości.

     Kochający Ojcze, obdarz nas swoją miłością.

4. Prosimy za cierpiących, doświadczających bolesnego ciężaru własnego krzyża, aby Pan umacniał ich swoją łaską w trudnych doświadczeniach bólu i bezradności, a przez życzliwe osoby dał im poznać swoją dobroć i miłość.

     Kochający Ojcze, obdarz nas swoją miłością.

5. Prosimy za tych, którzy już uprzedzili nas w pielgrzymce wiary w drodze do królestwa niebieskiego, aby mogli radować się bliskością Pana.

     Kochający Ojcze, obdarz nas swoją miłością.

6. Prosimy za nas otaczających ołtarz Pański, abyśmy w naszych wspólnotach rodzinnych, parafialnych i środowiskach pracy odznaczali się duchem braterstwa i przyjaźni.

     Kochający Ojcze, obdarz nas swoją miłością.

Wszechmogący Boże, Ty nieustannie nas wysłuchujesz. Bądź uwielbiony w życiu Twoich wiernych teraz i na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.