loading

23 tydzień zwykły DP

Chrystus zapewnia nas dzisiaj, że wysłuchuje modlitwy swojego Kościoła. Wołajmy więc zgodnie do Pana:

     Chryste, wysłuchaj nas!

1. Panie, który założyłeś swój Kościół, abyśmy wspólnie zmierzali do królestwa niebieskiego, wejrzyj na Papieża i wszystkich pasterzy Kościoła, aby prowadzeni przez Ciebie, wiedli powierzony im lud do ziemi obiecanej.

     Chryste, wysłuchaj nas!

2. Panie, który pozostawiłeś swój Kościół na ziemi jako znak dóbr przyszłych, wejrzyj na wszystkich niewierzących w Ciebie, aby dotknięci łaską weszli na drogę wiodącą do zbawienia.

     Chryste, wysłuchaj nas!

3. Panie, który w Kościele dajesz przebaczenie tym, którzy o nie proszą, wejrzyj na wszystkich, którzy nie korzystają z Twoich sakramentów, aby rozpoznali w nich strumienie Twojej łaski.

     Chryste, wysłuchaj nas!

4. Panie, który przez Kościół okazujesz swoją miłość do ludzi, wejrzyj na skłócone rodziny i zwaśnione narody, aby otworzyły się na napomnienie braterskie i poddały się prawu miłości.

     Chryste, wysłuchaj nas!

5. Panie, który wróciłeś do Ojca, aby przygotować nam miejsce, przyjmij do grona zbawionych wszystkich zmarłych drogich naszemu sercu.

     Chryste, wysłuchaj nas!

6. Panie, który nieustannie zwołujesz nas jako Kościół, wejrzyj na nas i daj nam odwagę do odpowiedzialnej miłości tych, których spotykamy i których nam codziennie powierzasz.

     Chryste, wysłuchaj nas!

Panie Jezu, który jesteś w niebie, okaż nam swoją miłość i umocnij Kościół, który nie przestaje Cię wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.