loading

23 tydzień zwykły

Do Boga Ojca, który hojnie udziela nam swojej mądrości, wznieśmy nasze prośby:
Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze.
1. Prosimy za papieża, biskupów, prezbiterów, diakonów i cały lud Boży, aby wiernie szedł za głosem Chrystusa i naśladował Go do końca.
Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze.
2. Prosimy za rządzących, aby zabiegali o dobro najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących, świadcząc o Twojej Miłości.
Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze.
3. Prosimy za małżeństwa i rodziny, które zmagają się z kryzysami, aby w Bogu odnaleźli pomoc i umocniły się we wzajemnej miłości.
Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze.
4. Prosimy za chorych, cierpiących, tych, którzy się źle mają, aby czerpali siły ze słowa życia i Ofiary Chrystusa.
Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze.
5. Prosimy za zmarłych oraz tych, którzy dziś odejdą do domu Ojca, aby mogli cieszyć się przebywaniem razem z Tobą w królestwie niebieskim.
Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze.
6. Prosimy za nas, abyśmy stali się uczniami Chrystusa i wyrzekli się wszystkiego, co nas oddala od Boga.
Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze.
Boże, Ojcze wszystkich ludzi, który czynisz nas wolnymi i napełniasz swoją miłością, wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.