loading

24 tydzień w ciągu roku

Do Jezusa, prawdziwego Mesjasza, zwróćmy serca i przedstawmy Mu nasze prośby:

1. Jezu, spraw, aby Kościół Święty z mocą i radością świadczył, że jesteś Synem Boga żywego.

2. Jezu, spraw, aby kierujący administracją publiczną na różnych szczeblach kierowali się bezinteresownością i budowali bardziej sprawiedliwą przyszłość.

3. Jezu, spraw, aby środki społecznego przekazu: telewizja, radio, prasa, internet służyły do zbudowania i podniesienia godności każdego człowieka oraz głoszenia Dobrej Nowiny.

4. Jezu, spraw, aby w rodzinach naszej parafii była tworzona przestrzeń do wyznawania żywej wiary w Ciebie jako Pana i Zbawiciela.

5. Jezu, spraw, aby zmarli, szczególnie ci, którzy w czasie swego życia byli zaangażowani w rozwój dobra wspólnego przez środki społecznego przekazu, mieli udział w społeczności zbawionych.

6. Jezu, spraw, abyśmy w każdych okolicznościach życia potrafili wyznać wiarę w Ciebie i oddawać swoje życie z powodu Ewangelii.

Jezu, Synu Boga Żywego, uwielbiamy i wywyższamy Twoje imię. Wysłuchaj wołania Twojego ludu i umocnij naszą wiarę. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

jest