loading

24 tydzień zwykły

Do Boga, który jest łaskawy i nieskory do gniewu, skierujmy nasze prośby:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby głosił światu miłość cierpliwą i miłosierną.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby dążyli do porozumienia i pokoju na świecie.

3. Módlmy się za spowiedników, aby ukazywali penitentom miłosierne serce Boga.

4. Módlmy się za naszych wrogów i osoby, które wyrządziły nam krzywdę, aby Bóg obdarzył ich miłosierdziem.

5. Módlmy się za osoby, które niebawem odejdą z tego świata, aby zdążyły pojednać się z ludźmi i Bogiem.

6. Módlmy się za nas, abyśmy byli gotowi nieustannie wybaczać naszym braciom i okazywać im miłosierdzie.

Boże, który obdarzasz nas łaską i zmiłowaniem, przyjmij nasze błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.