loading

24 tydzień zwykły

Bóg chce, abyśmy zanosili do Niego wszystkie nasze prośby, dlatego wołajmy z ufnością:

1. Za wszystkich chrześcijan o łaskę naśladowania Jezusa i łaskę wytrwania nawet w uciskach i prześladowaniach.

2. Za narody świata o dar pokoju i zgody między nimi.

3. Za organizacje charytatywne o mądrość w działaniu, aby ich pomoc docierała do najbardziej potrzebujących.

4. Za prześladowanych za wiarę lub przekonania o dar wytrwania, aby mogli doświadczyć życia w pokoju.

5. Za zmarłych o łaskę przebaczenia grzechów i oglądania Bożego oblicza w niebie.

6. Za nas samych o łaskę otwarcia na bliźnich, którzy są blisko nas, dla których możemy być realnym wsparciem przez codzienną życzliwość.

Boże, Ty pokazujesz nam, że tylko w Tobie jest wybawienie i pomoc, wysłuchaj naszych próśb, które z wiarą zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.