loading

24 tydzień zwykły

Ufając Miłosiernemu Bogu, który przebacza nasze grzechy i słabości, abyśmy i my mogli przebaczać naszym bliźnim, zanośmy do Niego nasze prośby:

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas

1. Prosimy Cię, Panie, za Kościół święty, aby z mocą i nadzieją szerzył w świecie orędzie Miłosierdzia Bożego.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas

2. Prosimy Cię, Panie, za rządzących naszą ojczyzną, by przy odejmowaniu decyzji mieli na uwadze prawdziwe dobro wszystkich jej mieszkańców.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas

3. Prosimy Cię, Panie, za narody zwaśnione, cierpiące z powodu konfliktów zbrojnych, aby mogły doświadczyć upragnionego pokoju w swojej ojczyźnie i w każdym ludzkim sercu.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas

4. Prosimy Cię, Panie, za ludzi, którym jest trudno przebaczyć zadane krzywdy i zranienia, by w Twojej miłości odnaleźli siły do przebaczenia swoim krzywdzicielom i samym sobie.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas

5. Prosimy Cię, Panie, za zmarłych, szczególnie za poległych w czasie ostatnich wojen, aby w ramionach Ojca odnaleźli wieczny pokój.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas

6. Prosimy Cię, Panie, za naszą wspólnotę eucharystyczną, byśmy wsłuchani w słowo Boże uczyli się każdego dnia na nowo przebaczenia sobie i bliźnim.

     Miłosierny Boże, wysłuchaj nas

Boże Miłosierdzia, uczący nas przebaczania, wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.