loading

24 tydzień zwykły

Bóg nieustannie kieruje do nas swoje słowo, abyśmy karmiąc się Jego prawdą, wszelkimi dostępnymi środkami głosili ją światu. Módlmy się do Niego o umocnienie w posłudze głoszenia:

1. Niech Twój Kościół trwa wiernie na straży Prawdy Objawionej i głosi Twoje Słowo przez posługę swoich wiernych.

2. Niech wszyscy rekolekcjoniści, kaznodzieje i katechiści z wytrwałością angażują się w budowę królestwa niebieskiego przez posługę głoszenia Bożej prawdy.

3. Niech wszyscy pracownicy mediów stawiają w swojej pracy przede wszystkim na rzetelne głoszenie prawdy i dobra,
przyczyniając się swoim działaniem do wzrostu wiary, nadziei i miłości wśród swoich odbiorców.

4. Niech rodzice i wychowawcy wskazują młodzieży sposoby dobrego korzystania ze środków społecznego komunikowania,
ucząc ich przede wszystkim budowania trwałych i wartościowych relacji z rówieśnikami podczas spotkań osobistych, a nie wirtualnych.

5. Niech wszyscy uzależnieni od mediów znajdą w swoim otoczeniu pomoc w oderwaniu się od tego, od czego są uzależnieni, a zarazem uczą się na nowo budowania prawdziwych relacji z innymi i odkrywali potrzebę wzajemnej bliskości.

6. Niech nasze zasłuchanie w słowo Boga budzi w nas samych pragnienie głoszenia orędzia zbawienia pośród naszych bliskich.

Boże, źródło Prawdy, który nieustannie kierujesz do nas swoje słowo, wysłuchaj nas i spraw, abyśmy kierowali się nim na drogach wiary i zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

jest