loading

24 tydzień zwykły DP

Do Jezusa, Syna Bożego, który rzeczywiście jest stale wśród nas obecny, zanieśmy nasze prośby.

     Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

1. Panie Jezu, Założycielu Kościoła, prosimy Cię za wszystkich chrześcijan, aby swoim życiem ukazywali Ciebie jako najwyższą wartość w życiu każdego człowieka.

     Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

2. Panie Jezu, Chwało męczenników, prosimy Cię za prześladowanych ze względu na Ciebie, aby znosili swoje cierpienia w zjednoczeniu z Twoją ofiarą krzyża, a przez to przyczynili się do nawrócenia swoich prześladowców.

     Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

3. Panie Jezu, Mądrości odwieczna, dotknij serc przywódców narodów, niech uznają wymagania Bożego prawa zapisane w sumieniu każdego człowieka i troszczą się o pokój oraz prawdziwe bezpieczeństwo wszystkich ludzi.

     Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

4. Panie Jezu, Chwało wierzących, prosimy Cię za naszą Ojczyznę, aby nigdy nie zniknął z niej Twój krzyż, ale był on powodem do dumy wszystkich Polaków.

     Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

5. Panie Jezu, Życie nasze, prosimy Cię za zmarłych, aby doświadczali pełni radości życia wiecznego.

     Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

6. Panie Jezu, nasz Mistrzu i Pasterzu, prosimy Cię, aby nasza wiara nie ograniczała się tylko do słownych deklaracji, ale zawsze była połączona z uczynkami, których od nas oczekujesz.

     Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.

Pamiętaj o nas, Panie, i racz wysłuchać przedstawione Ci prośby, abyśmy w Twoim królestwie zasiadali razem z Tobą przy stole Boga Ojca. Który żyjesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.