loading

24 tydzień zwykły DP

Do Boga Ojca, bogatego w miłosierdzie, zanieśmy nasze modlitwy.

1. Módlmy się za spowiedników, aby, celebrując sakrament pokuty i pojednania, stawali się znakiem Boga przebaczającego każdemu skruszonemu w sercu.

2. Módlmy się za organizacje rządowe, które mają służyć najuboższym, aby pomoc przez nie udzielana dotarła tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

3. Módlmy się za wszystkich bierzmowanych, aby krzyż, który otrzymali w czasie tego sakramentu, zawsze był dla nich drogowskazem.

4. Módlmy się za cierpiących z powodu odrzucenia i własnych zaniedbań, aby doświadczyli pomocy i mogli cieszyć się godnym życiem.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się niebem.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie pozostawali zamknięci we własnym egoizmie i obojętności na potrzeby naszych bliźnich.

Boże Ojcze, pełen dobroci i miłości, wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.