loading

24 tydzień zwykły DP

Do miłosiernego Pana Jezusa Chrystusa, który przez swój krzyż i zmartwychwstanie pojednał nas ze swoim Ojcem, wznieśmy nasze wołanie.

     Miłosierny Panie, wysłuchaj nas

1. Prosimy Cię, Panie, za Twój jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, aby współczesnemu światu niósł pokój, przebaczenie i miłość.

     Miłosierny Panie, wysłuchaj nas

2. Prosimy Cię, Panie, za Ojca świętego, biskupów i kapłanów, aby ich posługa sakramentu pokuty i pojednania oraz kierownictwo duchowe stały się sercem posługi jednania ludzi z Bogiem.

     Miłosierny Panie, wysłuchaj nas

3. Prosimy Cię, Panie, za Europę, aby nie wyrzekała się prawdy płynącej z Krzyża Chrystusa, który ukształtował jej oblicze.

     Miłosierny Panie, wysłuchaj nas

4. Prosimy Cię, Panie, za narody, które prowadzą ze sobą wojny, aby weszły na drogę pojednania i pokoju.

     Miłosierny Panie, wysłuchaj nas

5. Prosimy Cię, Panie, za zmarłych, którzy za życia nie zdążyli pojednać się z bliźnimi, aby dzięki Boże miłosierdziu mogli zostać przyjęci do grona zbawionych.

     Miłosierny Panie, wysłuchaj nas

6. Prosimy Cię, Panie, za nas samych, aby uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii przemieniało nasze serca i czyniło zdolnymi do przebaczana sobie nawzajem.

     Miłosierny Panie, wysłuchaj nas

Panie, którego Serce jest pełne miłosierdzia, uczyń nasze serca według serca Twego i wysłuchaj naszego wołania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.