loading

24 tydzień zwykły

Zanieśmy nasze prośby do Jezusa Chrystusa, który umacnia naszą wiarę i jest naszym przewodnikiem:
1. Jezu, który powołałeś Piotra – Skałę i na nim zbudowałeś swój Kościół, umacniaj wiarę Twojego Kościoła.
2. Jezu, który udzielasz nam swojej władzy, spraw, aby serca rządzących stały się podobne do Twego Serca: pełnego miłości i pokory.
3. Jezu, który głosiłeś Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, spraw, aby dzięki środkom społecznego przekazu: telewizji, radiu, prasie, internetowi Twoje orędzie mogło docierać aż na krańce świata.
4. Jezu, który pozwoliłeś dzieciom przychodzić do siebie i je błogosławiłeś, uzdrawiaj nasze rodziny, aby mogły darzyć się wzajemną miłością.
5. Jezu, który wskrzesiłeś Łazarza do życia, obdarz wszystkich naszych zmarłych życiem wiecznym.
6. Jezu, którego Serce płonie miłością, spraw, abyśmy zawsze wracali do Ciebie, zawierzając się Twojej nieskończonej miłość.
Jezu, Synu Boga Żywego, który zawsze szukasz nas – zagubionych pośród życia, wysłuchaj naszego wołania i wspomagaj nas swoją miłosierną Obecnością. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.