loading

25.01- NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA

Przez wstawiennictwo św. Pawła, Apostoła
narodów, módlmy się do Boga Ojca we wszystkich
intencjach, które nosimy w sercach:

1. Dziękujemy, Boże Ojcze, za wszystkie ekumeniczne
spotkania modlitewne kończącego
się dziś Tygodnia Modlitw o Jedność
ChrzeŚcijan. Posyłaj swoim dzieciom
Ducha Świętego, abyśmy jednym głosem
przepowiadali światu Ewangelię i przez
świadectwo wzajemnej miłości objawiali
Twoje miłosierdzie.

2. Panie, obdarz potrzebnymi siłami i mocą
swego Ducha Ojca świętego Franciszka na
wszystkie spotkania z młodymi w Panamie.
Niech głoszonym słowem i obecnością
zapali nowy ogień miłości i wiary w młodych
sercach, pomagając im odkryć sens
i piękno życia we wspólnocie Kościoła.

3. Obdarz, miłosierny Boże, mądrością rządzących,
daj nawrócenie odpowiedzialnym
za śmierć niewinnych i ześlij światu pokój.
Niech ustaną wszystkie konflikty zbrojne,
które dziś toczą się na całym świecie.

4. Boże, nasz Ojcze, daj chorym łaskę żywej
wiary i głębokiej nadziei na spotkanie
z Jezusem. Niech Jego światło rozświetla
mroki ich cierpienia, rozprasza w ich
sercach wszelki lęk i napełnia ufnością.

5. Napełnij swoją łaską osoby uzależnione
i uwikłane w rożne formy zła. Niech modlitwa
patrona dzisiejszego dnia uprosi im
łaskę uwolnienia i dobrego życia.

6. Udziel, Ojcze, zgromadzonym wokół Twojego
ołtarza daru gorliwości apostolskiej,
która pomoże nam w codziennych małych
sprawach umierać w sobie, aby żyć dla
Twojej chwały i zbawienia braci.

Wysławiamy, Ojcze, moc Ducha Świętego,
którą objawiasz swemu Kościołowi przez nawrócenie
i apostolskie życie św. Pawła. Daj
również nam łaskę otwarcia na przemieniającą
moc Twojej miłości i w swojej dobroci
wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.