loading

25 tydzień zwykły

Skierujmy pokorne prośby do naszego Ojca, który jest w niebie, ale pragnie, abyśmy go szukali i wzywali:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby wykorzystywał radio, telewizję oraz inne środki społecznego przekazu jako narzędzia ewangelizacji i w ten sposób przyczyniał się do pogłębiania kultury chrześcijańskiej.

2. Módlmy się za dziennikarzy, twórców stron internetowych, pracowników mediów, aby owoce ich pracy służyły rozwojowi ich własnemu i ich odbiorców.

3. Módlmy się za rodziców, aby uczyli swoje dzieci mądrego i krytycznego korzystania ze współczesnych środków masowego przekazu.

4. Módlmy się za naszych pracodawców, aby szanowali prawa pracowników do godnej zapłaty i wypoczynku.

5. Módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu z powodu złego używania środków społecznego przekazu, aby mieli udział w niebieskiej uczcie.

6. Módlmy się za nas i naszych bliskich, abyśmy mądrze korzystali z mediów i wykorzystywali je do głoszenia Ewangelii naszym bliźnim.

Ojcze nasz, który jesteś blisko wszystkich zwracających się do Ciebie, zechciej przyjąć nasze błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY