loading

25 tydzień zwykły

Do Boga, w którego mocy jest życie każdego z nas, zanieśmy nasze prośby:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby Bóg wspierał ich wysiłki głoszenia słowa i pomocy najbardziej bezbronnym i ubogim.

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby Bóg obdarzał ich mądrością w kierowaniu powierzonymi im społecznościami i trosce o potrzebujących wsparcia i pomocy.

3. Módlmy się za ludzi bogatych, aby Bóg uwrażliwiał ich serca na biedę i potrzeby ludzi dotkniętych wojną, chorobą, słabością.

4. Módlmy się za pracowników środków masowego przekazu, aby Bóg wspierał ich wysiłki rzetelnego wykonywania swojej pracy i przekazywania prawdy.

5. Módlmy się za ludzi pogrążonych w konfliktach i sporach, aby Bóg uleczył ich serca i obdarzył łaską pojednania i zgody.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych na sprawowanie Eucharystii, aby Bóg był dla nas siłą w pokonywaniu trudności
codziennego życia.

Boże, Ty podtrzymujesz życie każdego z nas, dlatego z ufnością zanieśliśmy do Ciebie nasze prośby, że Ty ich wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.