loading

25 tydzień zwykły

Bóg nieustannie kieruje do nas swoje słowo, abyśmy je przekazywali, posługując się wszelkimi dostępnymi nam środkami, dlatego z wiarą módlmy się do Niego:

     Niech Twoje słowo będzie słyszane na całej ziemi.

1. Prosimy Cię, Panie, za pasterzy Kościoła, aby mądrze wykorzystując wszelkie środki społecznej komunikacji, głosili Twoje słowo z mocą i łagodnością.

     Niech Twoje słowo będzie słyszane na całej ziemi.

2. Prosimy Cię, Panie, za wychowawców i katechetów, aby posługując się w swoim nauczaniu środkami masowej komunikacji, pokazywali swoim wychowankom i uczniom, jak mogą być skuteczne w budowaniu wzajemnych relacji.

     Niech Twoje słowo będzie słyszane na całej ziemi.

3. Prosimy Cię, Panie, za pracowników mediów, aby w swojej pracy kierowali się dobrem ludzi, do których docierają efekty ich pracy.

     Niech Twoje słowo będzie słyszane na całej ziemi.

4. Prosimy Cię, Panie, za ludzi młodych, szczególnie narażonych na uzależnienie od wszelkich środków i form przekazu oraz rozpowszechnianych przez nich treści, aby dzięki mądrości i pomocy dorosłych uczyli się dobrze wykorzystywać zdobycze współczesnej cywilizacji.

     Niech Twoje słowo będzie słyszane na całej ziemi.

5. Prosimy Cię, Panie, za chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach i hospicjach, aby swoje cierpienia ofiarowali w intencji odbiorców i pracowników mediów.

     Niech Twoje słowo będzie słyszane na całej ziemi.

6. Prosimy Cię za nas zgromadzonych na uczcie eucharystycznej, abyśmy odkrywając działanie Boga w naszym życiu, troszczyli się o to, by Jego orędzie dotarło do wszystkich ludzi, szczególnie naszych bliskich, przyjaciół i znajomych.

     Niech Twoje słowo będzie słyszane na całej ziemi.

Boże, nasz Ojcze, który posłałeś na świat swoje Słowo, aby objawić nam swoją nieskończoną miłość i miłosierdzie, wysłuchaj naszego wołania i udziel nam wszystkich łask koniecznych do tego, byśmy mogli razem z aniołami i świętymi uwielbiać Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.