loading

25 tydzień zwykły

Chrystus gromadzi nas w swoim Kościele, abyśmy we wspólnocie uczyli się wzajemnego przebaczenia i miłości. Prosząc o łaskę wzrastania w jedności dla Kościoła i świata, skierujmy do Niego nasze prośby:

1. Panie Jezu, Ty powołałeś papieża, biskupów i prezbiterów, aby byli pasterzami Twojego Kościoła, prosimy Cię, niech ich gorliwość i oddanie Tobie umacniają wzajemną miłość pośród Twoich wiernych.

2. Panie Jezu, Ty posyłasz misjonarzy aż na krańce świata, aby głosili Twoje zbawienie, prosimy Cię, aby ich świadectwo wzbudzało w niewierzących pragnienie poznania Boga i zjednoczenia się z Tobą przez przyjmowanie sakramentów.

3. Panie Jezu, Ty przyszedłeś na ziemię z orędziem pokoju, prosimy Cię, niech zwaśnione narody odbudują wzajemne zrozumienie i przez łaskę pojednania przywrócą między sobą pokój.

4. Panie Jezu, Ty obiecałeś być blisko wszystkich, którzy cierpią, prosimy Cię, aby chorzy i samotni zostali pokrzepieni Twoją miłością oraz doznali pomocy ze strony ludzi dobrej woli.

5. Panie Jezu, Ty jesteś Panem życia i śmierci, prosimy Cię, niech nasi bliscy zmarli radują się spotkaniem z Tobą w Twoim królestwie.

6. Panie Jezu, Ty gromadzisz nas w jedną wspólnotę i okazujesz nam cierpliwość i miłosierdzie na drodze naszej przemiany, prosimy Cię, uczyń nas zdolnymi do przebaczania i pojednania z naszymi bliźnimi.

Chryste, nasze zbawienie, Ty jesteś naszym jedynym pośrednikiem wobec Ojca. Wysłuchaj naszego wołania i udziel nam tych łask, które są nam konieczne do pełnego zjednoczenia się z Tobą, abyśmy mogli coraz bardziej wzrastać w miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.