loading

25 tydzień zwykły DP

Pan Bóg wspomaga i darzy opieką lud, który wybrał sobie na własność. Pamiętając o tym, zanieśmy do Niego nasze prośby.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

1. Boże, napełniaj Twoich kapłanów duchem miłości i pokory, niech z oddaniem służą Twojemu ludowi, przyczyniając się do jego uświęcenia.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

2. Boże, wejrzyj na prześladowanych z powodu Chrystusa, niech wiara w Niego doda im sił w znoszeniu cierpień i przezwyciężaniu wszelkich trudności.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

3. Boże, dotknij serc przywódców narodów, którzy nie szanują podstawowych praw ludzi znajdujących się pod ich władzą, niech uznają wymagania Bożego prawa zapisane w sumieniu każdego człowieka i zmienią swoją postawę, troszcząc się o pokój oraz prawdziwe bezpieczeństwo wszystkich obywateli.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

4. Boże, oświecaj dziennikarzy i ludzi zarządzających środkami społecznego przekazu, aby świadomi odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa, służyli całemu społeczeństwu, kształtując szlachetne postawy wśród ludzi.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

5. Boże, wspomagaj korzystających ze środków społecznego komunikowania, aby treści, które do nich docierają, pomagały im kształtować w sobie prawdziwe postawy chrześcijańskie.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

6. Boże, rozpal nasze serca pragnieniem poznania Ciebie, abyśmy z gorliwością zabiegali o pogłębienie relacji z Tobą.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

Wysłuchaj, Panie, próśb, które do Ciebie zanosimy, i tych, które pozostają w głębi naszych serc, abyśmy chwalili Cię na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.