loading

25 tydzień zwykły DP

Do Jezusa Chrystusa, który pragnie udzielać nam swoich łask, zanieśmy nasz prośby.

1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby z mocą i odwagą głosił miłość Boga względem każdego człowieka.

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby swoje rządy opierali na prawdzie.

3. Módlmy się w intencji wszystkich, którzy pracują w środkach społecznego przekazu, aby to co głoszą, służyło dobru każdego człowieka.

4. Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu fałszywych oskarżeń, aby doznali ulgi i oczyszczenia swojego dobrego imienia.

5. Módlmy się za tych, którzy czekają na spotkanie z Panem, aby ta chwila jak najszybciej nadeszła.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę zgromadzoną wokół ołtarza, abyśmy, trwając wiernie przy naszym Panu, byli świadkami Bożej miłości.

Panie Jezu, który jesteś miłością, wysłuchaj naszych pokornych próśb. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.