loading

25 tydzień zwykły DP

Pan Bóg troszczy się o nas, nieustannie udziela nam potrzebnych łask i tego, czego potrzebujemy do godziwego życia na ziemi. Dlatego otwórzmy przed Nim nasze serca i przedstawmy Mu nasze prośby.

     Panie, niech Twoja łaska nas przemienia.

1. Prosimy za pasterzy Kościoła, aby w swoim nauczaniu ukazywali Boga jako Ojca bogatego w miłosierdzie, który swą dobroć i miłość okazuje wszystkim ludziom.

     Panie, niech Twoja łaska nas przemienia.

2. Prosimy za sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie i w świecie, aby dążyli do coraz bardziej sprawiedliwego wykorzystywania zasobów naturalnych ziemi i uczciwego podziału dóbr materialnych.

     Panie, niech Twoja łaska nas przemienia.

3. Prosimy za pracodawców i pracowników, aby w swoim postępowaniu kierowali się pragnieniem dobra uczciwością oraz rzetelnie wypełniali swoje zobowiązania.

     Panie, niech Twoja łaska nas przemienia.

4. Prosimy za wszystkich zmarłych, zwłaszcza tych, którym winniśmy szczególną wdzięczność, aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w uczcie zbawionych w niebieskim Jeruzalem.

     Panie, niech Twoja łaska nas przemienia.

5. Prosimy za nas samych, abyśmy uważnie słuchali słów Pisma Świętego i realizowali je w naszym codziennym życiu.

     Panie, niech Twoja łaska nas przemienia.

Panie Boże, nasz dobry Ojcze, który zawsze troszczysz się o swoje dzieci, wysłuchaj nas i obdarz duchem wdzięczności za wszystko, co otrzymujemy, abyśmy wielbili Cię całym naszym życiem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.