loading

25 tydzień zwykły DP

Przez Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, przedstawmy Ojcu Niebieskiemu pragnienia naszych serc i wspólnoty Kościoła.

     Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy.

1. Prosimy Cię, Boże, za Kościół, aby na wzór winnicy dobrego gospodarza był miejscem powrotu i nawrócenia dla wszystkich grzeszników.

     Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy.

2. W Dniu Środków Społecznego Komunikowania prosimy Cię, Boże, za papieża, biskupów i prezbiterów, aby, sięgając po nowe formy ewangelizacji, zawsze w jej centrum ukazywali orędzie płynące z Chrystusowego krzyża.

     Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy.

3. Prosimy Cię, Boże, za ludzi nauki, aby swoją pracą i poświęceniem pomagali każdemu człowiekowi w jego integralnym rozwoju oraz w odnalezieniu prawdy.

     Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy.

4. Prosimy Cię, Boże, za ludzi, którzy odkładają swoje nawrócenie na ostatnią chwilę, aby jak najszybciej weszli na drogę pokuty i pojednania.

     Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy.

5. Prosimy Cię, Boże, za pracowników mediów, którzy ponieśli śmierć w obronie prawdy i wolności, abyś Ty sam był ich nagrodą w życiu wiecznym.

     Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy.

6. Prosimy Cię, Ojcze, za nas tworzących to liturgiczne zgromadzenie, abyśmy potrafili mądrzę i roztropnie korzystać ze środków społecznej komunikacji.

     Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy.

Boże, który jesteś „blisko wszystkich, wzywających Cię szczerze”, prosimy, wejrzyj na nas zgromadzonych wokół Twego ołtarza i wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.