loading

25 tydzień zwykły

Bóg Ojciec jest źródłem życia i świętości, który udziela nam samego siebie, dlatego wznieśmy do Niego nasze prośby:
1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby swoimi słowami i czynami ukazywał całemu światu oblicze Dobrego Pasterza.
2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby powierzone im urzędy stały się okazją do świadczenia miłosierdzia i pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3. Módlmy się za wszystkich, którzy doświadczyli jakiejkolwiek niesprawiedliwości, aby potrafili zaufać Bogu i w pełni zaangażować się w wypełnianie swego życiowego powołania.
4. Módlmy się za osoby niepełnosprawne, aby zostały przyjęte w społeczeństwie i odnalazły w nim swoje życiowe powołanie.
5. Módlmy się za cierpiących w czyśćcu, aby dzięki naszej modlitwie doszli do oglądania Boga.
6. Módlmy się za nas, abyśmy całym sercem służyli Bogu i wiernie wypełniali wszelkie powierzone nam zadania.

Boże, który w sakramencie Eucharystii dajesz nam samego siebie, umocnij nasze serca miłością, abyśmy służyli Tobie z uwielbieniem.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.