loading

26 sierpnia – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Wpatrzeni w jasnogórską ikonę Matki Kościoła, z radością zanieśmy nasze prośby do Boga, najlepszego Ojca:
1. Przez Maryję, Matkę Najwyższego Kapłana, oddajemy Ci, Panie, prezbiterów. Spraw, aby z miłością podejmowali swoje powołanie uobecniania tajemnic Jezusa pośród tego świata.
2. Przez Maryję, Matkę nadziei, oddajemy, Ci, Panie, narody pozbawione wolności. Natchnij myślami pokoju rządzących i spraw, aby na całej ziemi zapanował Twój pokój.
3. Przez Maryję, Jasnogórską Królową, oddajemy Ci, Panie naszą ojczyznę. Spraw, aby Duch Święty umacniał wiarę, nadzieję i miłość wszystkich jej mieszkańców i strzegł naszej wierności Tobie w życiu osobistym i społecznym.
4. Przez Maryję, częstochowską Orędowniczkę, oddajemy Ci, Panie, pielgrzymów, którzy w tym roku podjęli trud pielgrzymowania na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Wysłuchaj ich wołania i pozwól im odkryć, jak opiekujesz się nimi każdego dnia.
5. Przez Maryję, uzdrowienie chorych, oddajemy, Ci, Panie, osoby pogrążone w nałogach. Ogarnij je swoim miłosierdziem i spraw, aby doświadczenie Twej obecności w ich życiu doprowadziło ich do całkowitego wyzwolenia.
6. Przez Maryję, najczulszą z matek, oddajemy Ci, Panie, naszą wspólnotę eucharystyczną. Ucz nas maryjnego zasłuchania w Twoje słowo i prowadź drogami Twojej woli.
Błogosławimy Ciebie, Boże, w darze Maryi Jasnogórskiej, przez którą strzeżesz dziedzictwa wiary naszego narodu. Wysłuchaj nas i chroń od wszelkiego zła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.