loading

26 tydzień zwykły

Przedstawmy nasze prośby Bogu, który zaprasza nas dzisiaj do pracy w swojej winnicy:

1. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby nieustannie wzrastali w świętości i miłości do Boga i ludzi.

2. Módlmy się za rządzących naszym krajem, aby swoją pracę traktowali jako służbę Bogu i Jego dzieciom.

3. Módlmy się za narody pogrążone w konfliktach zbrojnych, aby ich przywódcy dążyli do pojednania i wzajemnego przebaczenia.

4. Módlmy się za ludzi, z którymi pracujemy i mieszkamy, aby nasze relacje były pełne szacunku i życzliwości.

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby otrzymali niewiędnący wieniec chwały.

6. Módlmy się za nas, abyśmy zawsze pragnęli służyć Bogu, wypełniając Jego wolę i chętnie odpowiadając na Jego zaproszenia, które codziennie do nas kieruje.

Boże, Panie Zastępów, wysłuchaj naszych próśb i naucz nas wypełniać Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.