loading

26 tydzień zwykły

Po tym poznaliśmy miłość Bożą, że Jezus oddał za nas swoje życie, dlatego z ufnością wołajmy:

1. Za wszystkich chrześcijan, by przez świadectwo swego życia i czynione codziennie dobro pociągali innych do Chrystusa.

2. Za rządzących naszą Ojczyzną, by stanowili mądre prawo i w podejmowaniu decyzji kierowali się zawsze dobrem wspólnym.

3. Za pracodawców, by sprawiedliwie rozdzielali zapłatę pracującym i by żądza bogacenia się kosztem innych nigdy nie opanowała ich serc.

4. Za grzeszników, by znaleźli w Bogu moc do przemyślenia swego postępowania i przemiany życia przez sakrament pojednania.

5. Za spowiedników, by wykonywali swą posługę w konfesjonale z wielką miłością i świadomością, że są narzędziem w rękach Pana.

6. Za nas samych, byśmy z radością wypełniali Boże przykazania.

Wszechmocny Boże, do Ciebie zwracamy się o pomoc w naszych potrzebach ufni w Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.