loading

26 tydzień zwykły

Nasz Bóg jest Panem całego wszechświata, a w swoim Synu, Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, aby ludzie stali się Jego współpracownikami w pomnażaniu miłości na ziemi. Z ufnością wołajmy do Niego:

1. Za Ojca Świętego, biskupów i prezbiterów, aby wpatrzeni w Jezusa Mistrza stawali się prawdziwie ludźmi Bożymi i uczyli wiernych prawdziwej pobożności, czyli życia opartego na wierze.

2. Za wszystkich katechetów i wychowawców, aby silni wiarą i pobożnością wytrwale nauczali, że przestrzeganie prawa Bożego jest pewną drogą do osiągnięcia szczęśliwego życia na ziemi i w niebie.

3. Za nasze społeczeństwo, aby dominowała w nim życzliwość i solidarność, aby wszyscy, korzystając z tego niewiele, które posiadają, otwierali się na potrzeby innych i wzajemnie się sobą ubogacali.

4. Za ludzi bezmyślnie trwoniących dobra tego świata, szczególnie tych nieuczciwych, stosujących wyzysk i krzywdę, żerujących na niedoli innych, aby się opamiętali i uświadomili sobie, że jedynie dobra duchowe nie przemijają i będą towarzyszyć człowiekowi w wieczności.

5. Za zmarłych cierpiących w czyśćcu z powodu swej obojętności na krzywdy bliźnich, aby litościwy Bóg okazał im miłosierdzie i przyjął ich na ucztę w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy w naszej modlitwie i codzienności życia nie szukali jakichś nadzwyczajnych zjawisk, ale kierowali się zawsze pewnym prawem wypisanym przez Boga w naszych sercach i sumieniach.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszego wołania i udziel nam swojego Ducha, byśmy wypełnili Twoje pragnienie i na wzór Chrystusa całe nasze życie kształtowali zgodnie z Twoją wolą i tak osiągnęli prawdziwe szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.