loading

Skierujmy nasze prośby do Boga sprawiedliwego i miłosiernego:

1. Módlmy się za Kościół, aby z ojcowską miłością gromadził tych, którzy oddalili się od Boga.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby prawdziwie szukali sprawiedliwości i pokoju.

3. Módlmy się za animatorów parafialnych i katechetów, aby przez pełnioną posługę byli drogowskazem dla innych na drodze do świętości.

4. Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga, aby spotkali na swojej drodze ludzi, którzy pomogą im do Niego wrócić.

5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili radości przebywania z Bogiem w Jego królestwie.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę, zgromadzoną na tej Eucharystii, abyśmy w dzisiejszym świecie byli świadkami miłości, która nie jest jedynie ulotnym uczuciem, lecz postawą wyrażającą się w konkretnych czynach.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy, i wysłuchaj nas zgodnie z Twoim planem miłości, jaki masz wobec każdego z nas. Przez Chrystusa, Pana naszego.