loading

26 tydzień zwykły DP

Do Boga Ojca, bogatego w miłosierdzie, zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby odważnie głosił światu Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

2. Módlmy się o pokój w naszej ojczyźnie i na całym świecie, byśmy mogli żyć w spokoju i jedności.

3. Módlmy się za sprawujących władzę, aby zatroszczyli się o losy ubogich i zapewnili im godne życie.

4. Módlmy się za poszkodowanych w różnych wojnach toczących się na świecie, aby otrzymali pomoc i zostali podniesieni na duchu.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się przebywaniem w obecności Boga w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy przez udział w tej Eucharystii otrzymali moc świadczenia wobec ludzi o Chrystusie żyjącym na wieki.

Dobry Ojcze, wysłuchaj naszych próśb i doprowadź nas do pełnego z jednoczenia z Tobą.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.