loading

Bóg, nasz dobry Ojciec, nie odmawia przebaczenia ludziom o skruszonym sercu, dlatego z ufnością przedstawmy Mu nasze prośby.

     Ojcze niebieski, obdarzaj nas miłością i miłosierdziem.

1. Prosimy za Ojca Świętego i wszystkich biskupów oraz ich współpracowników, aby z odwagą i radością spełniali powierzone im zadania budowania królestwa Bożego.

     Ojcze niebieski, obdarzaj nas miłością i miłosierdziem.

2. Prosimy za kierujących naszym państwem, aby inspirowani katolicką nauką społeczną wychodzili naprzeciw potrzebom wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny.

     Ojcze niebieski, obdarzaj nas miłością i miłosierdziem.

3. Prosimy za doświadczających w swoim życiu duchowej pustki, aby w Chrystusie odnaleźli zaspokojenie własnych pragnień.

     Ojcze niebieski, obdarzaj nas miłością i miłosierdziem.

4. Prosimy za tych, którzy oddalili się od Chrystusa i Jego Kościoła, aby nie zamykali serc na łaskę, której Pan pragnie im udzielić.

     Ojcze niebieski, obdarzaj nas miłością i miłosierdziem.

5. Prosimy za naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza za tych, którzy zginęli w katastrofach naturalnych, zamachach i nieszczęśliwych wypadkach, aby mogli radować się przebywaniem z Bogiem w niebie.

     Ojcze niebieski, obdarzaj nas miłością i miłosierdziem.

6. Prosimy za nas samych, abyśmy odkrywali niezwykłą moc modlitwy różańcowej, dzięki której Bóg przez wstawiennictwo Matki Jezusa zawsze przychodzi nam z pomocą.

     Ojcze niebieski, obdarzaj nas miłością i miłosierdziem.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszego wołania, prowadź nas Twoimi drogami i doprowadź nas do swojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.