loading

26 tydzień zwykły DP

Skierujmy nasze prośby do Boga, który pragnie nas obdarzać wszelkimi dobrami.

     Racz wysłuchać ufających Tobie.

1. Prosimy za wszystkich członków Kościoła, aby wszędzie, gdzie postawi ich Bóg, głosili Jego chwałę i dobroć.

     Racz wysłuchać ufających Tobie.

2. Prosimy za uchodźców i migrantów – ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy i ojczyznę, aby tam, gdzie szukają lepszych warunków do życia, zostali przyjęci i odnaleźli poczucie bezpieczeństwa oraz potrafili uszanować wartości w tym miejscu wyznawane.

     Racz wysłuchać ufających Tobie.

3. Prosimy za mieszkańców krajów, w których szuka pomocy bardzo wielu uchodźców i migrantów, aby przez sprawiedliwe prawa i właściwe zachowanie wobec ludzi reprezentujących odmienną kulturę pomagali im zintegrować się ze społeczeństwem, do którego przybywają.

     Racz wysłuchać ufających Tobie.

4. Prosimy za ludzi obdarzonych przez Boga szczególnymi darami i charyzmatami, aby z pokorą służyli nimi całej wspólnocie Kościoła lokalnego i spotykali się z uznaniem ze strony jej członków.

     Racz wysłuchać ufających Tobie.

5. Prosimy za młodych, którzy słyszą głos powołania, aby umieli przyjąć ten dar i byli pewni, że Bóg zatroszczy się o ich sprawy.

     Racz wysłuchać ufających Tobie.

6. Prosimy za nas samych, abyśmy potrafili otwierać nasze serca i umysły na przyjęcie osób od nas odmiennych i szanując kulturę, z której przybywają, stali na straży chrześcijańskich wartości, na których jest zbudowane nasze życie społeczne i religijne.

     Racz wysłuchać ufających Tobie.

Wysłuchaj, Boże, naszego wołania i poślij nam Twojego Ducha Świętego, który będzie nas uczył przyjmowania innych tak, jak Ty sam ich przyjmujesz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.