loading

26 tydzień zwykły

Bóg Ojciec przez swego Syna, Jezusa Chrystusa czyni nas swoimi przybranymi dziećmi, wołajmy z całego serca do Niego:
     Dobry Ojcze, wysłuchaj nas.
1. Dobry Ojcze, prosimy za Kościół, aby w świecie rozdartym przez podziały i różnice poglądów był znakiem komunii i braterstwa.
     Dobry Ojcze, wysłuchaj nas.
2. Dobry Ojcze, prosimy za ludzi trwających w konfliktach, aby otrzymali łaskę nawrócenia i przyjęli długo oczekiwane przebaczenie.
     Dobry Ojcze, wysłuchaj nas.
3. Dobry Ojcze, prosimy za bezdomnych, ubogich, pokrzywdzonych, którzy są błogosławieństwem dla świata, aby otrzymali potrzebną pomoc.
     Dobry Ojcze, wysłuchaj nas.
4. Dobry Ojcze, prosimy za chorych, cierpiących, odrzuconych, aby nie tracili nadziei i wszelką pociechę czerpali z Krzyża Chrystusowego.
     Dobry Ojcze, wysłuchaj nas.
5. Dobry Ojcze, prosimy za wszystkich zmarłych, aby otrzymali nagrodę życia wiecznego.
     Dobry Ojcze, wysłuchaj nas.
6. Dobry Ojcze, prosimy za nas, abyśmy wierzyli, że przez Mękę, Krzyż, Śmierć i Zmartwychwstanie Twego Syna, my także zmartwychwstaniemy.
     Dobry Ojcze, wysłuchaj nas.

Boże, uwielbiamy Cię za Twoje wielkie miłosierdzie, które objawiasz w naszym życiu. Prosimy, wysłuchaj naszych próśb, udziel nam tego, czego najbardziej potrzebujemy, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.