loading

27.01 – niedziela, 27 stycznia

Wdzięczni za wszystkie łaski otrzymane od
kochającego Boga przedstawmy Mu z pokorą
nasze prośby:

1. Módlmy się za misjonarzy, rodziny w misji,
woluntariuszy, katechistów, prosząc dla
nich o ciągle świeży zapał w przepowiadaniu Dobrej Nowiny, zakorzeniony w żywej
relacji z Panem, a wspólnota Kościoła
niech modlitewnie i materialnie wspiera
ich ewangelizacyjne wysiłki.

2. Módlmy się za rządzących i możnych tego
świata, aby nie pozostawali obojętni wobec
ludzkiej biedy, lecz przez różne działania
wyrażali swoją z nimi solidarność, dzieląc
się posiadanymi dobrami.

3. Módlmy się za młodych, którzy uczestniczyli
w Światowych Dniach Młodych
w Panamie. Niech ten czas zaowocuje
w całym Kościele pogłębieniem wiary,
byśmy w codzienności byli prawdziwymi
świadkami Zmartwychwstałego, niosąc
radość i pokój tym, wśród których żyjemy.

4. Módlmy się o dar wewnętrznego uzdrowienia
dla ludzi zagubionych w świecie
konsumpcji, szukających szczęścia w różnych
zniewoleniach, aby otworzyli się na
fachową pomoc i podjęli walkę o własne
życie i zbawienie.

5. Módlmy się za dzieci, młodzież i nauczycieli
przeżywających ferie zimowe. Niech Bóg
obdarzy każdego potrzebną łaską oraz
ochroni od nieszczęśliwych wypadków,
aby z radością korzystając z różnych form
wypoczynku, z odnowionymi siłami wrócili
do szkolnych obowiązków.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół
Chrystusowego ołtarza. Niech dar tej Eucharystii
zrodzi w nas ducha wdzięczności
i radości, którym będziemy się dzielić ze
wszystkimi spotkanymi na co dzień.

Boże, Ojcze najlepszy, dziękujemy za Twoją
miłosierną Opatrzność, która każdego dnia
daje nam wszystko, czego potrzebujemy.
Wysłuchaj nas i udziel tego, czego najbardziej
potrzebujemy, aby Cię uwielbiać. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.