loading

Wdzięczni Bogu za dar wiary, który sprawił, że jesteśmy Jego winnicą, z ufnością przedstawmy Mu nasze wspólne modlitwy:

1. Módlmy się za Kościół święty, który jest Winnicą Pana, aby wydawał dobre owoce modlitwy, cierpienia, wyrzeczeń i pracy, sprawiając radość Bogu, naszemu Panu i Zbawcy.

2. Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, którzy w krajach misyjnych głoszą Ewangelię Chrystusa i potwierdzają ją czynami miłosierdzia, aby Bóg błogosławił ich misyjnym wysiłkom, umacniał i wspierał swą łaską.

3. Módlmy się za tych, którzy poznali Ewangelię, aby przez pychę, zarozumialstwo i uwikłania w grzechy i nałogi nie utracili cennego daru wiary.

4. Módlmy się o nawrócenie tych, którzy nienawidzą Ewangelii i zwalczają Kościół Chrystusowy, aby mogli wraz z nami cieszyć się z odnalezionego zbawienia.

5. Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga, popadli w obojętność religijną, aby spotkali na swojej drodze tych, którzy zachwycą ich swą wiarą i pomogą powrócić do gorliwości.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego nigdy nie odrzucili Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela i wiernie podążali Jego śladami.

Panie Boże, który objawiasz swą wielkość, majestat i potęgę w przebaczeniu grzechów, spójrz łaskawie na Kościół, który ustanowiłeś swoją winnicą. Wysłuchaj naszego wołania i spraw, abyśmy miłowali Kościół tak, jak miłujemy Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

jest