loading

Bogu, który jest miłością, przedstawmy nasze potrzeby:

1. Módlmy się za cały Kościół święty, aby nieustannie ukazywał światu Boga, który kocha i zaprasza do kochania.

2. Módlmy się za naszych pracodawców i przełożonych, aby wykorzystali swoje stanowiska do szerzenia dobra i troski o potrzebujących.

3. Módlmy się za wdowy, wdowców i osoby samotne, aby doznały pocieszenia od Boga i wsparcia od ludzi.

4. Módlmy się za osoby, z którymi mieszkamy i pracujemy, aby łączyły nas relacje oparte na miłości bliźniego.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz i radować się Jego obecnością.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy prawdziwie kochali Boga, naszych przyjaciół i wrogów.

Boże, który jesteś miłością i pragniesz, abyśmy trwali w tej relacji miłości z Tobą i bliźnimi, prosimy, przyjmij naszą modlitwę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.