loading

Dobremu Bogu zanieśmy nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się Kościół, aby wiernie strzegł depozytu wiary.

2. Módlmy się za rządzących, aby uczciwie sprawowali władzę, nie szukając własnych korzyści.

3. Módlmy się za niewierzących, aby odnaleźli drogę prowadzącą do Boga.

4. Módlmy się za ludzi młodych, aby zawsze szukali w życiu tego co prawe i dobre.

5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili radości życia wiecznego.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy nieustannie byli wierni przymierzu z Bogiem.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych próśb, jakie do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego

jest