loading

Do Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby nas zbawić, zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby wzmacniany łaską Ducha Świętego, odważnie prowadził Kościół drogami wiary i zaufania Bogu.

2. Módlmy się za misjonarzy miłosierdzia i pokoju, aby przybliżali ludziom wszystkich narodów i kultur piękno Ewangelii Jezusowej.

3. Módlmy się za sprawujących władzę, aby ciągle zmierzali drogą pojednania i pokoju.

4. Módlmy się za wątpiących i niewidzących sensu życia, aby otrzymali światło Ducha Świętego.

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin i wspólnot, aby mogli cieszyć się oglądaniem Boga w niebie.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy nigdy nie zwątpili w Boże miłosierdzie.

Panie Jezu, który z miłości do nas oddałeś swoje życie, wysłuchaj nas i umacniaj na drodze do Twojego królestwa. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.