loading

Wszechmogący Bóg objawił nam siebie w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Pełni ufności zwróćmy się do Niego:

     Ojcze, wejrzyj na nas i nawiedź swój lud.

1. Prośmy za Kościół święty, aby z orędziem zbawienia zdołał dotrzeć do wszystkich ludzi na świecie.

     Ojcze, wejrzyj na nas i nawiedź swój lud.

2. Prośmy za rządzących, aby w swoich działaniach i decyzjach opowiadali się za życiem i w ten sposób przyczyniali się do rozwoju społeczeństw.

     Ojcze, wejrzyj na nas i nawiedź swój lud.

3. Prośmy za lekarzy i wszystkich pracowników służby zdrowia, aby zawsze otaczali chorych troskliwą opieką, miłością i życzliwością.

     Ojcze, wejrzyj na nas i nawiedź swój lud.

4. Prośmy za nauczycieli i wychowawców, aby, podejmując trud przekazywania wiedzy i kształtowania nowego pokolenia, spotykali się z wdzięcznością i szacunkiem ze strony uczniów i wychowanków.

     Ojcze, wejrzyj na nas i nawiedź swój lud.

5. Prośmy za wszystkich zmarłych, w szczególności tych, którzy odeszli od nas w ostatnim czasie, aby mogli uczestniczyć w uczcie zbawionych w niebiańskim Jeruzalem.

     Ojcze, wejrzyj na nas i nawiedź swój lud.

6. Prośmy za naszą wspólnotę parafialną i wszystkich gromadzących się na modlitwie w tej świątyni, abyśmy pogłębiali życie sakramentalne i rozwijali naszą prawdziwą, głęboką relację z Bogiem przez Jego Syna Jezusa Chrystusa.

     Ojcze, wejrzyj na nas i nawiedź swój lud.

Panie Boże, Ty uczysz nas wdzięczności i sprawiasz, że nasze istnienie przynosi dobre owoce. Wysłuchaj naszych próśb i wprowadź nas na ucztę życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.