loading

Do Boga, który swoją miłością łączy wszystkich ludzi w jedną rodzinę, zanieśmy pokorne modlitwy w intencjach Kościoła i całego świata.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

1. Prosimy za Kościół Chrystusowy, aby objawiał się światu jako rodzina dzieci Bożych.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

2. Prosimy za papieża, aby niestrudzenie zabiegał o pokój i braterstwo wszystkich ludzi.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

3. Prosimy za mieszkańców naszego kraju, aby zawsze byli wierni Bogu i wyznawanym wartościom.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

4. Prosimy za małżonków przeżywających kryzys wspólnej drogi, aby z zaufaniem do Boga i siebie nawzajem podjęli trud pojednania i powrotu do głębokich relacji wzajemnych w miłości.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

5. Prosimy za organizacje i ruchy prorodzinne, aby nie tylko odważnie broniły prawa do życia i poszanowania godności każdego człowieka, ale też niosły konkretną pomoc tym, którzy jej potrzebują.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

6. Prosimy za nas samych, abyśmy potrafili nie tylko stawać w obronie małżeństwa i rodziny, ale byśmy pielęgnowali nasze wzajemne relacje pomagające w utrzymaniu jedności i miłości w naszych rodzinach.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw, aby wszystkie rodziny chronione Twoją ojcowską opieką cieszyły się pokojem i wzrastały w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.