loading

Pan Bóg obiecuje nam, że wypełnienie Jego obietnic w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie, ufając w Jego słowa, przedstawiajmy Mu nasze prośby:
1. Módlmy się za Papieża Franciszka, za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby każdego dnia rozpalali na nowo charyzmat Boży, który jest w nich od nałożenia rąk.

2. Módlmy się za cały Kościół Święty, aby był w świecie świadkiem Bożej mocy, miłości i trzeźwego myślenia.

3. Módlmy się za wszystkich prześladowanych z powodu wyznawanej wiary oraz za misjonarzy pracujących w warunkach zagrożenia życia, aby wypełniało ich przekonanie, że sprawiedliwość Boża zwycięży,zginie ten, kto jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności.

4. Módlmy się za wszystkich posługujących w jakikolwiek sposób w Kościele lub w społeczeństwie, aby czynili to zawsze z pokorą, pamiętając o tym, że słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli stanąć przed Panem w niebie „z uwielbieniem”.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy w tym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym „mocniej pokochali misje, które łączą się z miłością do Jezusa, i z miłością do Jego ludu”.
Przyjmij, Panie, wszystkie nasze prośby, które zanosimy do Ciebie, ufając w Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.