loading

28 tydzień w ciągu roku

Wyznając wraz z całym Kościołem, że słowo Boże jest żywe i skuteczne, módlmy się do Boga, który jest dobry:

1. Panie, spraw, aby Kościół święty niósł całemu światu Dobrą Nowinę i ukazywał, że wartość poznania Boga jest cenniejsza niż wszelkie bogactwa.

2. Panie, spraw, aby rządzący państwami odpowiedzialnie wykonywali powierzone im zadania i pamiętali o tym, że ich służba jest czasowa.

3. Panie, spraw, aby młodzi ludzie odpowiadali na głos powołania i z radością naśladowali Chrystusa.

4. Panie, spaw, aby ludzie bogaci nie zatrzymywali zdobytych dóbr materialnych tylko dla siebie, ale potrafili się nimi dzielić z biednymi i potrzebującymi pomocy.

5. Panie, spraw, aby nasi zmarli, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, narodzili się do nowego życia w królestwie niebieskim.

6. Panie, spraw, abyśmy byli radykalni w zachowywaniu przykazań i prowadzili głębokie życie duchowe.

Boże, nasz Ojcze, wysławiamy Twą miłość wobec każdego człowieka. Wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy wiernie służąc Tobie na ziemi, doszli do oglądania Twej chwały w niebie. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

jest