loading

Bogu najlepszemu, który zgromadził nas na
uczcie eucharystycznej, abyśmy umocnieni przez słowo i Ciało Jego Syna, Chrystusa, wytrwale podążali do niebieskiej Ojczyzny, przedstawmy naszą modlitwę:

     Wysłuchaj nas, Panie.

1. Prośmy Pana, aby wszystkie ludy ziemi zjednoczyły się w wierze i miłości braterskiej, aby ustały wojny, prześladowania i wszelkie przejawy niesprawiedliwości.

     Wysłuchaj nas, Panie.

2. Prośmy Pana, aby Kościół umacniany Jego słowem i łaską był wiernym głosicielem Ewangelii i umacniał w ludziach nadzieję nieśmiertelności.

     Wysłuchaj nas, Panie.

3. Prośmy Pana, aby udzielił łaski nawrócenia zatwardziałym grzesznikom i rozpalił serca ludzi obojętnych religijnie i zaniedbanych duchowo.

     Wysłuchaj nas, Panie.

4. Prośmy Pana za tych, którzy marnują codzienne okazje do czynienia dobra i wzrastania w łasce Bożej, aby odnowili się w wierze i zatroszczyli o swą szatę weselną.

     Wysłuchaj nas, Panie.

5. Prośmy Pana, aby nasze rodziny i parafie były wspólnotami, w których rodzą się i umacniają powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

     Wysłuchaj nas, Panie.

6. Prośmy Pana, aby umacniał naszą ufność w Jego ojcowskie miłosierdzie i przebaczenie, abyśmy innych w niej umacniali.

     Wysłuchaj nas, Panie.

Panie Boże, Ty jesteś radością naszych serc. Wielbimy Cię i wysławiamy za Twe miłosierdzie, łaskawość i ojcowską troskę. Wysłuchaj naszego wołania i spraw, abyśmy stale pamiętali o zaproszeniu do wzrastania w przyjaźni z Tobą, jakie kierujesz do nas przez posługę Kościoła. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie
wieki wieków.
Amen.