loading

Wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Ufni, że Bóg doprowadzi do końca dzieło, które w nas zapoczątkował, przedstawmy Mu nasze prośby:

1. Módlmy się za kapłanów zaangażowanych w głoszenie Bożego słowa, aby ożywiani świadomością, że są narzędziami w rękach Pana, od Niego czerpali siły do posługiwania Ludowi Bożemu.

2. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby wszelkie spotykające ich sytuacje życiowe oddawali Bogu w modlitwie dziękczynienia i zawierzenia, stając się w ten sposób prawdziwymi apostołami eucharystycznego stylu życia.

3. Módlmy się za ludzi, którzy nie wierzą w Boga, aby On sam w swojej wszechmocy i łaskawości udzielił im łaski otwarcia się na Jego obecność i zbawcze działanie we wspólnocie Kościoła.

4. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących na ciele, psychice i duszy, aby w swych doświadczeniach otwierali się na uzdrawiające działanie łaski Bożej, która zawsze niesie zbawienie i nowe życie zwłaszcza w sakramentach Kościoła.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby oczyszczeni z grzechów, winy i kary, jak najszybciej mogli uczestniczyć w wieczystej adoracji Boga, wypraszając nam łaski potrzebne do wiernego kroczenia drogami Bożymi.

6. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy przyjmując z pokorą i prostotą serca słowo Boże, wprowadzali je w czyn w naszym codziennym życiu, doświadczając Bożego działania, które ma moc przemieniania naszej rzeczywistości.

Boże, źródło naszego życia doczesnego i wiecznego, wysłuchaj nas i spraw, aby nikt z nas nie szukał Cię jedynie ze względu na cuda i łaski, lecz całe nasze życie było głoszeniem Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.