loading

Do Boga, Ojca miłosiernego i sprawiedliwego, skierujmy nasze pokorne modlitwy:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów o potrzebne siły w głoszeniu Bożej miłości w świecie.

2. Módlmy się za sprawujących władzę o to, by zawsze w swoich działaniach kierowali się troską o biednych i potrzebujących.

3. Módlmy się za tych, którzy swoją pracą służą dobru społeczeństwa, o siły do pełnienia posługi.

4. Módlmy się za młodych, rozeznających swoje powołanie, o odwagę w odpowiedzi na Boże wezwanie do służby.

5. Módlmy się za zmarłych o życie wieczne dla nich.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, o to, byśmy byli wiarygodnymi świadkami Ewangelii w świecie.

Panie, wysłuchaj naszej modlitwy i udziel nam tych łask, które są nam konieczne, abyśmy mogli zawsze wypełniać Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.