loading

Bez Boga nic nie możemy uczynić. Świadomi tej prawdy zwrócimy się do Niego z ufnością:

     Panie, wspieraj pracę rąk naszych.

1. Boże Ojcze, udzielaj wierzącym w Ciebie łaski wierności, aby świat mógł poznać Twoją miłość.

     Panie, wspieraj pracę rąk naszych.

2. Boże Ojcze, przychodź z pomocą tym, którzy pragną iść za Chrystusem, aby nie bali się przyjąć zaproszenia, które do nich kierujesz.

     Panie, wspieraj pracę rąk naszych.

3. Boże Ojcze, udziel tym, którzy posiadają dobra materialne, łaski otwarcia serc na potrzeby ubogich, aby, dzieląc się z nimi swoimi dobrami, odkrywali większe dobra, które otrzymują od Ciebie, Boga dobrego i hojnego.

     Panie, wspieraj pracę rąk naszych.

4. Boże Ojcze, spraw, aby dzieci i młodzież korzystający z różnych form pomocy wykorzystywały dane im możliwości dla własnego rozwoju, po to, by w przyszłości budować świat oparty na prawie miłości i poszanowania drugiego człowieka.

     Panie, wspieraj pracę rąk naszych.

5. Boże Ojcze, okaż miłosierdzie tym, którzy nas poprzedzili w drodze do Twojego królestwa, aby ci, którzy wzywali Twojego Imienia, mogli radować się oglądaniem Cię na wieki.

     Panie, wspieraj pracę rąk naszych.

6. Boże Ojcze, ucz nas roztropnie korzystać z dóbr tego świata, aby one nigdy nie przysłaniały nam Ciebie.

     Panie, wspieraj pracę rąk naszych.

Boże Ojcze, wysłuchaj naszego wołania i obdarz nas swoim błogosławieństwem, abyśmy zdobyli mądrość serca i na wieki Cię chwalili. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.