loading

Do naszego najlepszego Ojca zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół, aby wiernie i z mocą przekazywał prawdę o Bogu, który jest miłością.

2. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, którzy przygotowują się do pracy misyjnej, i za ich formatorów, aby odważnie wypełniali swoje zadania.

3. Módlmy się za narody toczące wojny, aby nastał w nich pokój i nikt już więcej nie cierpiał z powodu trwogi i niedostatku.

4. Módlmy się za cierpiących, którzy z powodu chorób wykluczeni są z życia społecznego, aby otrzymali potrzebną im pomoc.

5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby dobry Bóg przyjął ich do swego królestwa.

6. Módlmy się za nas samych, aby nasze świadectwo wiary było nadzieją dla szukających Boga.

Boże Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.