loading

Do Boga, który zaprasza nas na ucztę w królestwie niebieskim, zanośmy pokorne prośby.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

1. Prosimy Cię, aby Twój Kościół zawsze wypełniał wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

2. Prosimy Cię, aby nauczanie i świadectwo życia Świętego Jana Pawła II ukazywały wielu, że świętość w życiu codziennym jest możliwa i osiągalna.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

3. Prosimy Cię, aby rządzący państwami, właściwie wykonując swoje obowiązki, wykazywali się troską o dobro i godne życie wszystkich ludzi.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

4. Prosimy Cię, aby nauczyciele i pracownicy oświaty cieszyli się szacunkiem swoich wychowanków, będąc dla nich wzorami osób odpowiedzialnych i z pasją wykonujących powierzone im zadania wychowania i przekazywania wiedzy.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

5. Prosimy Cię, aby nasi bliscy zmarli jak najszybciej mogli wziąć udział w uczcie niebieskiej.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

6. Prosimy Cię, abyśmy, otwierając się na przyjęcie Twojej łaski, stawali się godnymi uczestnikami obietnic Chrystusowych.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

Panie Boże Wszechmogący, z radością przyjęliśmy Twoje zaproszenie na ucztę niebieską. Wysłuchaj nas i uczyń jej godnymi uczestnikami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.