loading

Do Boga, który zaprasza nas na ucztę w królestwie niebieskim, zanośmy pokorne prośby.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

1. Prosimy za Kościół święty, aby zawsze wypełniał Chrystusowe wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

2. Prosimy, aby nauczanie i świadectwo życia Jana Pawła II wciąż pociągały nowe rzesze ludzi ku świętości.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

3. Prosimy, aby rządzący państwami, przez właściwe wykonywanie swoich obowiązków, dobrze przygotowali się na spotkanie z Bogiem.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

4. Prosimy za nauczycieli i pracowników oświaty, aby otwarci na działanie Bożej łaski z miłością i mądrością przekazywali dzieciom i młodzieży nie tylko wiedzę, lecz stawali się dla nich prawdziwymi nauczycielami życia.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

5. Prosimy za wszystkich zmarłych, aby dostąpili radości oglądania Boga w wiecznej szczęśliwości.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

6. Prosimy za nas samych, abyśmy, współpracując z łaską Bożą, stawali się godnymi uczestnikami obietnic Chrystusowych.

     Ojcze, wysłuchaj nas.

Panie Boże Wszechmogący, z radością przyjęliśmy Twoje zaproszenie na ucztę. Wysłuchaj naszego wołania, abyśmy mogli mieć udział w uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.