loading

Jezus jest naszym Panem i Bogiem, do którego w Duchu Świętym zanosimy nasze modlitwy.
1. Módlmy się za Ojca Świętego i wszystkich biskupów, aby w swoim posługiwaniu pochylali się zawsze nad cierpieniem najsłabszych.
2. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki i personel medyczny, aby pracę traktowali jak powołanie, a w chorych proszących o pomoc zawsze dostrzegali godność osoby ludzkiej.
3. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, którzy na krańcach świata głoszą ewangelię słowem i czynem, niech zawsze odczuwają naszą braterską troskę i wdzięczność.
4. Módlmy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nigdy nie brakowało nam duchowych lekarzy.
5. Módlmy się za umierający, aby ich przejście z życia do życia było bezbolesnym i pełnym pokoju powierzaniem się w ramiona Miłującego Ojca.
6. Módlmy się za nas samych, byśmy dbając o zdrowie ciała, nie zapomnieli, że grzech jest najstraszniejszą chorobą człowieczeństwa.

Jezu, nasz Panie i Bracie, wysłuchaj pokornego naszego wołania, okaż nam twoją łaskę i uprzedzaj swoim błogosławieństwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.