loading

29 tydzień w ciągu roku

Z ufnością zwróćmy się do Boga, który jest naszą pomocą i tarczą, i wypowiedzmy nasze prośby:

1. Za Ojca Świętego Franciszka i jego współpracowników, aby trwając mocno w wyznawanej wierze, zasiewali ziarno prawdy w ludzkie serca.

2. Za prześladowanych z powodu wierności Ewangelii, aby otrzymali łaskę wytrwania w wierze i siłę do znoszenia cierpienia.

3. Za misjonarzy i misjonarki, aby dzięki otrzymanym charyzmatom z zaangażowaniem głosili słowo Boże po wszystkie krańce świata.

4. Za osoby powołane do służby misyjnej, aby nigdy nie zabrakło światu ludzi odważnych i dobrych, którzy będą głosić Dobrą Nowinę.

5. Za zmarłych, aby doznali Bożego miłosierdzia i zostali nagrodzeni oglądaniem Bożego oblicza na wieki.

6. Za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy potrafili dostrzegać Chrystusa w słabych i ułomnych i przez swoje czyny byli świadkami Ewangelii.

Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to, że pragniesz doprowadzić wszystkich ludzi do poznania prawdy, którą jest Jezus, i dzięki temu mogli zostać zbawieni. Okaż nam swoje miłosierdzie i wysłuchaj naszej modlitwy. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

jest